รับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รอบ 1. Portfolio 1/2


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 61

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลารับสมัคร

รอบ 2. โควต้า


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 20 เม.ย. 61

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลารับสมัคร

รอบ 3. รับตรงร่วมกัน


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลารับสมัคร

รอบ 4. Admission


ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่มีการเปิดรับในรอบที่ 4 Admission

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รอบ 5. รับตรงอิสระ


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 61 ถึง 31 ก.ค. 61

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลารับสมัคร