รับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รอบ 1. Portfolio 1/2


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 61


ขณะนี้ปิดรับสมัครอยู่

รอบ 2. โควต้า


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 20 เม.ย. 61


ขณะนี้ปิดรับสมัครอยู่

รอบ 3. รับตรงร่วมกัน


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61


ขณะนี้ปิดรับสมัครอยู่

รอบ 4. Admission


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61


ขณะนี้ปิดรับสมัครอยู่

รอบ 5. รับตรงอิสระ


ประจำปีการศึกษา 2561


ขณะนี้ปิดรับสมัครอยู่