รับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รอบ 1. Portfolio 1/1


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่นี่

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

รอบ 2. โควต้า


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 20 เม.ย. 61

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลารับสมัคร

รอบ 3. รับตรงร่วมกัน


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลารับสมัคร

รอบ 4. Admission


ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่มีการเปิดรับในรอบที่ 4 Admission

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รอบ 5. รับตรงอิสระ


ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 61 ถึง 31 ก.ค. 61

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลารับสมัคร