การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
                ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
                ตารางการทดสอบประเภทต่าง ๆ
                ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
                สิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักกีฬา
                แนะนำมหาวิทยาลัย
                คำแนะนำประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา               
     ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับบุคคลทั่วไป)
      ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัคร ท่านจะต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader 
      [สำหรับบุคคลทั่วไป] กรอกใบสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รอบ 2 ได้ที่นี่
                พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร (สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว)
                อัพโหลดหลักฐานการศึกษาใหม่ (สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว)
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูล       ผลการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
      ถามตอบปัญหาการสมัครเข้าศึกษา
*หมายเหตุ*  เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี กรุณาใช้ Web browser ของ Google Chrome หรือ Firefox ในการใช้งาน